Cryo-Save logo CryoSave

Vështrim i Përgjithshëm

Video e Cryo-Save Shih Videon!

about_overview_blurb.jpg

Që nga viti 2000

Cryo-Save që nga viti 2000 ruan qelizat staminale prej gjakut të kordonit kërthizor për familjet në mbarë botën.
Ne jemi banka familjare e qelizave staminale Lider në Europë, banka me rritjen më të shpejtë në botë dhe, në 2012, ne depozituam mostrën tonë të 200,000të. Për dallim nga konkurrentë tanë, ne kemi në pronësi të plotë tre laboratorë plotësisht të akredituar me pajisje të fjalës së fundit të shkencës, me një personel me ekspertizë e njohuri teknike të tilla që garantojnë se mostra juaj është në duar të sigurta.
Lexoni më shumë

Siguri

Mostra juaj mbahet e sigurt deri atëherë kur mund t’ju nevojitet ajo. Me kërkesën dhe pëlqimin e dhënë nga prindërit deri tani janë lëshuar shumë mostra prej stabilimenteve tona për trajtim mjekësor.

Biznesi ynë

Themeluar në vitin 2000, Cryo-Save, tashmë, operon në 40 shtete, përgjatë tri kontinenteve(Europë, Azi dhe Afrikë) dhe është e listuar në Bursën Hollandeze të Aksioneve. Laboratori i saj pararojë, i fjalës së fundit të shkencës është i vendosur në Niel, Belgjikë.

Stabilimentet tona

Cryo-Save përpiqet shumë të sigurojë që të gjitha stabilimentet e saj të arrijnë standardet më të larta të mundshme.

Punonjësit tanë

Cryo-Save ka të punësuar rreth 300 punonjës, përfshirë mjaft profesionistë mjekësorë dhe teknikë laboratori.

Shërbimet tona

Cryo-Save ofron dy shërbime kryesore: Depozitimin e qelizave staminale prej gjakut të kordonit kërthizor dhe qelizat staminale prej indit të kordonit kërthizor.